1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Starptautiskā apaļā galda sanāksme/pieredzes apmaiņas vizīte uz Horvātiju

2018.gada 28.-29.novembrī notika starptautiskā apaļā galda sanāksme/pieredzes apmaiņas vizīte uz Horvātiju. Partnervalstu pārstāvji tika iepazīstināti ar situāciju Horvātijā saistībā ar jauniešu līdzdalību uzņēmumos un arodbiedrībās, kā arī ar arodbiedrību pārstāvju aktuālajām problēmām. Pieredzes apmaiņas vizītes dalībnieki tika informēti par “Jaunā aktīvā darba ņēmēja rokasgrāmatas” izstrādes gaitu. Pieredzes apmaiņas vizītes diskusijas galvenā tēma bija arodbiedrību pārstāvju apmācības un tēmas, kuras būtu jāiekļauj apmācību programmā priekš jaunajiem arodbiedrību līderiem.

Komentēt