1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Projekta noslēguma starptautiskā konference Sofijā

2019.gada 5.-6.jūnijā Sofijā (Bulgārijā) notika projekta VS/2018/0030 “Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” noslēguma starptautiskā konference.

Projekta noslēguma starptautiskajā konferencē ņēma dalību vairāk nekā 80 arodbiedrību un darba devēju organizāciju pārstāvji no Bulgārijas, Latvijas, Horvātijas, Ungārijas un Melnkalnes.

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta VS/2018/0030 “Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” īstenošanas procesu un rezultātiem un atzinīgi to novērtēja, norādot, ka projekta ietvaros iesāktās aktivitātes būtu turpināmas gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Lielu interesi konferences dalībnieki izrādīja par projekta ietvaros izstrādāto jaunu arodbiedrību līderu apmācības programmu un īstenoto aptauju jaunajiem arodbiedrību biedriem/jaunajiem darba ņēmējiem par līdzdalību un lēmumu pieņemšanu.

Arodbiedrību pārstāvji no Bulgārijas, Latvijas, Horvātijas, Ungārijas un Melnkalnes dalījās pieredzē par gados jaunu darbinieku iesaisti arodbiedrībās un līdzdalību un lēmumu pieņemšanu uzņēmumu līmenī. Konferences ietvaros tika organizēts praktiskais darbs grupās, kura ietvaros tika izstrādāti praktiski risinājumu arodbiedrību darba uzlabošanai, darbinieku informētības pilnveidošanai un darbinieku līdzdalības veicināšanai gan arodbiedrību ikdienas darba procesa ietvaros, gan turpmāko sadarbības projektu ietvaros.

Projekta VS/2018/0030 “Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” noslēguma starptautiskā konference ļāva tās dalībniekiem gūt vērtīgas zināšanas un paplašināt arodbiedrību darba ar gados jauniem darba ņēmējiem perspektīvu, kas ikdienā palīdzēs arvien labāk sasniegt arodbiedrību mērķus un stiprināt arodbiedrību kustību un sociālo dialogu Eiropā.

Komentēt