1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Starptautiskā apaļā galda sanāksme/pieredzes apmaiņas vizīte uz Bulgāriju

13. un 14.jūnijā notikušajā apmaiņas braucienā Sofijā (Bulgārijā) tika aktualizēta tēma par arodbiedrību iesaistīšanos projektos un jauniešu līdzdarbošanos arodbiedrību aktivitātēs. Bulgārijas pārstāvji akcentēja iemeslus, kāpēc jaunieši neiesaistās arodbiedrības darbībā. Anete Kice sniedza Latvijas valsts pieredzi un plašāk iepazīstināja ar jauniešu organizāciju PILONS. Ungārijas un pārējo valstu aktīvisti uzsvēra vēl joprojām aktuālo problēmu – kā piesaistīt arvien vairāk jauniešus arodbiedrībā. Tikšanās reizē tika apkopoti aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi. Diskusijās aktuālā tēma bija arī bukleta pamatnes izstrāde. Katra partnervalsts izteica priekšlikumus un norīkoja ekspertus bukleta izstrādei.

Komentēt