1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Starptautiskā apaļā galda sanāksme/pieredzes apmaiņas vizīte uz Latviju

No 21.augusta līdz 22. augustam Rīgā (Latvijā) notikušajā apmaiņas brauciena ietvaros tika turpināta bukleta pamatnes izstrāde ar vadlīnijām, aktualizētas tēmas un kopīgie uzdevumi projekta realizācijai un īstenošanai, kā arī turpmākie mērķi sadarbības veidošanai. Tikšanās laikā tika diskutēts par sociālo tīklu darbību un izstrādātas pamatnostādnes mājaslapas saturam. Arodbiedrību pārstāvji no Latvijas informēja par situāciju jauniešu iesaistē arodbiedrību darbībā, izklāstīja arodbiedrību struktūru un būtiskākos panākumus darbinieku pārstāvniecībā Latvijā. Norisinājās aktīva diskusija, kuras ietvaros tika izstrādātas vadlīnijas arodbiedrību aktīvo jauniešu apmācībām.

Komentēt