2019.gada 1.-5.aprīlī Baltezerā (Latvijā) notika starptautiskās Jauno arodbiedrību līderu apmācības projekta VS/2018/0030 “Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” ietvaros.

Jauno arodbiedrību līderu apmācībās ņēma dalību 25 arodbiedrību jauni darbinieki un aktīvisti vecumā līdz 35 gadiem no Latvijas, Bulgārijas, Ungārijas, Horvātijas un Melnkalnes.

Apmācību process tika organizēts 5 darba dienās, kuru ietvaros notika daudzveidīgas apmācību aktivitātes saistībā ar arodbiedrību darbu, industriālajām attiecībām, sociālo dialogu, kolektīvajām pārrunām, darba ņēmēju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā arodbiedrībās un uzņēmumos, profesionālo komunikāciju, publisko runu, neverbālo komunikāciju, arodbiedrību pārstāvību plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, konfliktu risināšanu, vadības prasmēm, utt.

Jauno arodbiedrību līderu apmācību procesu nodrošināja augsti kvalificēti pasniedzēji:

  • Nataļja Preisa (arodbiedrības un sociālais dialogs)
  • Evija Čeprova (socionika)
  • Edgars Kebbe (arodbiedrību pārstāvība plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos)
  • Krista Vāvere (komunikācijas un vadības prasmes)

Jauno arodbiedrību līderu apmācības tika organizētas, izmantojot t.sk., neformālas, viegli saprotamas un piemērotas jauniešiem vecumā līdz 35 gadiem apmācību metodes – viktorīnas, meistarklases, komandas spēles, darbs grupās, situāciju analīze, diskusijas, utt. Liels uzsvars Jauno arodbiedrību līderu apmācību ietvaros tika likts uz praktiskajām aktivitātēm – apmācību dalībniekiem bija jāuzstājas ar runām, jāpiedalās sociālā dialoga un kolektīvo pārrunu procesos, jāiejūtas darba devēju pārstāvju lomās, utt.

Jauno arodbiedrību līderu apmācību dalībnieki atzinīgi vērtēja iegūtās zināšanas, norādot, ka ir ļoti svarīgi veicināt arodbiedrību pārstāvju, un jo īpaši gados jaunu, regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu.

Jaunie arodbiedrību speciālisti varēs izmantot iegūtās zināšanas aktīvākai iesaistei arodbiedrību darbā un pašizaugsmes veicināšanai, vienlaicīgi stiprinot arī arodbiedrību veiktspēju un kapacitāti.