Kopsavilkums

Jauno arodbiedrību līderu apmācības ir domātas arodbiedrību jauniešiem, kuriem tiks piedāvāta iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes par jautājumiem, kuri ir saistīti ar arodbiedrību darbu – likumdošanu, konfliktsituāciju risināšanu, publisko runu, arodbiedrību darba organizēšanu, komunikāciju, socioniku u.c. Iegūtās zināšanas jaunie arodbiedrību speciālisti varēs izmantot gan aktīvākai iesaistei arodbiedrību darbā, gan pašizaugsmes veicināšanai. Šo apmācību īstenošana ne tikai sniegs jaunas zināšanas jauniem un aktīviem arodbiedrību pārstāvjiem un sekmēs arodbiedrību kapacitātes stiprināšanu, bet arī veicinās jauno arodbiedrību pārstāvju starptautiskās sadarbības tīkla izveidi.

Darbs pie apmācību programmas izstrādes tiks īstenots no 2018.gada oktobra līdz 2019.gada februārim un 2019.gada aprīlī Latvijā norisināsies starptautiskās jauno arodbiedrību līderu apmācības, kurās piedalīsies pārstāvji no visām projekta partnervalstīm.

youth (11)