1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Starptautiskā apaļā galda sanāksme/pieredzes apmaiņas vizīte uz Ungāriju

No 18.aprīļa līdz 19.aprīlim Budapeštā (Ungārijā) apmaiņas braucienā dalībvalstis iesaistījās kopīgā diskusijā par aktīvu jauniešu līdzdalību veicināšanu lēmumu pieņemšanā arodbiedrībās, kā arī katra valsts sniedza ieskatus un pieredzes stāstus par jauniešu aktivitāti un izrādīto interesi ar arodbiedrībām saistošajos jautājumos. Ungārijas projekta aktīvisti sniedza ieskatu viņu jauno arodbiedrību biedru izglītošanā un aktivitātēs, tai skaitā Ungārijas Dzelzceļa darbinieku arodbiedrības viceprezidenta Horváth Csaba vadībā gūta informācija par aktīvistu apmācību programmu un tās nozīmi biedru profesionālo zināšanu celšanā. Apmaiņas brauciena ietvaros tika ieskicētas vadlīnijas “Aktīvo un strādājošo jauniešu bukleta” izstrādei un sociālo tīklu lapu saturam. Anete Kice (Latvija) iepazīstināja ar gūtajiem rezultātiem no aptaujām un norisinājās diskusija par katras valsts ietvaros esošo situāciju.

Komentēt