youth (7)

Mi a szakszervezet?

A szakszervezet független, nem-kormányzati szervezet, amelynek célja a tagok munkajogainak, valamint más szociális és gazdasági jogainak és érdekeinek a képviselete és védelme. A szakszervezetek a munkavállalók szükségleteit helyezik a középpontba, arra törekszenek, hogy a munkavállalók jövedelme folyamatosan emelkedjen, védik a munkához való jogokat és a szociális garanciákat, így segítve az egyének korlátozás nélküli és széles körű fejlődését. A szakszervezetek képzéseket nyújtanak a tagjaiknak a munkajogról, a munkavédelemről és a társadalmi-gazdasági kérdésekről, ingyenes segítséget nyújtanak munkaviszonnyal, munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben, és társadalmi-gazdasági kérdésekben. A szakszervezetek képviselik a munkavállalók jogait és érdekeit a munkaadókkal való kapcsolatokban, továbbá lehetőségük van hitelszövetkezetek, munkanélküli és egyéb társadalombiztosítási alapok létrehozására és működtetésére. A szakszervezetek lehetőséget nyújtanak különböző szakszervezeti tevékenységben, tréningeken, képzéseken, szemináriumokon és más rendezvényeken való részvételre, továbbá hasonló gondolkodású emberek találkozására Lettországban és külföldön.

A szakszervezet szerepe

A szakszervezetek egyesítik az ágazatban foglalkoztatottakat, céljuk a közös jogok – a gazdasági, a szociális és a munkával kapcsolatos jogok – védelme, továbbá társadalmi párbeszéd folytatása a kormánnyal és a munkaadók szervezeteivel. Ők képviselik a munkavállalók érdekeit az államigazgatásban és a bíróságokon, szakértői vizsgálatnak vetik alá a törvénytervezeteket és más jogszabályokat, módosítási javaslatokat dolgoznak ki. A szakszervezetek képzéseket szerveznek a tagjaiknak, és részt vesznek a nemzetközi szakszervezeti mozgalomban.

Tagi kedvezmények

Az iskolai tanulmányok befejezése után életed következő lépése a munka világába vezet, a kötelezettségek és a szakmai fejlődés világába, egyúttal oda, ahova mindenki törekszik: a gazdasági függetlenség világába. Most új szerepbe kerültél, munkavállaló lettél, és mint munkavállalónak tudnod kell, hogy vannak bizonyos, törvény által biztosított jogaid. És aki különös figyelmet fordít arra, hogy ezeket a jogokat a munkáltató betartsa, az nem más, mint a szakszervezet.

A szakszervezet a munkavállalók érdekvédelmi szervezete, amely törvényesen harcol azért, hogy a munkások jobb helyzetbe kerülhessenek – küzd a jobb fizetésekért, a jobb munkakörülményekért, és általában egy jobb életért.

A szakszervezeti tagságból tehát csak profitálhatsz, és most felsoroljuk mindazt, amihez szakszervezeti tagként hozzájuthatsz:

  • Ingyenes jogsegély munkaügyi vitákban;
  • Ingyenes tanácsadás;
  • Részt vehetsz a munkáltatóval folytatott tárgyalásokon;
  • Részt vehetsz sztrájkokban, a sztrájk a szakszervezet törvényes harca, amelyet meghatározott célok eléréséért folytat;
  • Részt vehetsz kollektív tárgyalásokon, és a munkáltatóval a munkakörülményekről folytatott tárgyalásokon;
  • A szakszervezeti munka révén tanulhatsz és fejlődhetsz;
  • Befolyásolhatod a munkavédelemmel kapcsolatos ügyeket;
  • Megtervezhetsz és lebonyolíthatsz különböző kampányokat, amelyek szólhatnak a fiatalokat érdeklő témákról, a munkavállalók szociális és egyéb, munkához kapcsolódó jogairól.

Élj te is ezekkel a lehetőségekkel! Ne merülj el csak a saját munkádban, vegyél részt aktívan a munka tágabb világában – a többi munkavállaló hasznára és a SAJÁT hasznodra. Légy szakszervezeti tag!