Összefoglalás

Hogyan vehet részt egy munkavállaló a vállalat tevékenységében és döntéseiben? A részvételnek számos formája van, amelynek során a munkások hallathatják a véleményüket a saját életük vagy a vállalat működésének jó irányú megváltoztatásáról.

Közvetlen részvétel: munkavállalók részt vehetnek a vállalat mindennapi tevékenységéhez kapcsolódó döntések meghozatalában;

Közvetett vagy képviseleti részvétel: munkavállalók a munkaügyek befolyásolására képes, a munkavállalókat képviselő egyéneken vagy szervezeteken keresztül közvetetten vesznek részt a döntésekben.

Ha probléma merül fel országos szinten, a munkavállalók kapcsolatba léphetnek saját ágazati szakszervezetükkel, amelyik képviseli és védi tagjainak a szociális és gazdasági érdekeit és szükségleteit.

youth (9)

Nemzetközi szinten erre kitűnő példa az Európai Üzemi Tanács. Röviden, az Európai Üzemi Tanács egy olyan szervezet, amely a több tagállamban működő vállalatoknál foglalkoztatott munkavállalókat képviseli. Az érintett vállalatok határokon átnyúló vezetősége tájékoztatja és tanácsokkal látja el az Európai Üzemi Tanács képviselőit a vállalatok helyzetéről és fejlődéséről, valamint minden olyan fontos döntésről, amely jelentős hatással lehet az érintett vállalatok munkavállalóira. Az Európai Üzemi Tanácsot az Európai Unió több országában működő vállalatokra és vállalatcsoportokra hozták létre.

További információk az Európai Üzemi Tanácsra vonatkozóan itt találhatók: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=211

Munkavállalók pénzügyi részvétele egy olyan, a munkaadó és a munkavállaló között létrejött megállapodáson alapuló rendszer, amely szerint a munkavállaló a fizetésével és más közvetlen juttatásokkal együtt valamilyen módon részesül a vállalat nyereségéből és/vagy annak egyéb hasznaiból.

A munkavállalók pénzügyi részvételének elsődleges célja a munkavállalók érdekeltségének a növelése a vállalat (szervezet) teljesítményének a fokozásában. A munkavállalók pénzügyi részvétele munkahelyi (vállalati/szervezeti) szinten valósul meg. A munkavállalók pénzügyi részvétele része a munkavállalói részvétel rendszerének. A munkavállalók pénzügyi részvételének leggyakoribb formája az, amikor a (várt) haszon- vagy nyereségtöbblet szétosztásából ők is részesülnek, amikor a munkaadó a vállalat eredményeitől függően a munkavállalóknak a szokásos fizetésen túl további juttatást biztosít és/vagy lehetőséget biztosít részvények megszerzésére. Munkavállalók pénzügyi részvételére általában tőkés vállalatoknál kerül sor, más szervezetek (állami vagy önkormányzati szervezetet) esetében ennek kicsi a valószínűsége.

A munkavállalók pénzügyi részvételének különböző modelljei vannak, amelyek gyakorlati megvalósítás szempontjából a következők szerint csoportosíthatók:

  • a modell szerepe a munkavállalók pénzügyi részvételének folyamatában (pénzügyi felhalmozásban, tulajdonban vagy részvények megszerzésében kifejezve);
  • kiegészítő jutalom odaítélésének indoka szerint (prémium, fizetés-kiegészítés, nyereségrészesedés vagy további kifizetés részvényekben);
  • a vállalatok pénztőkéjében és vezetésében való munkavállalói részvétel szerint (részesedéssel vagy részesedés nélkül a részvénytőkében);
  • a részvények megszerzésének módja szerint (ingyen ajánlat, részvénycsere-ajánlat vagy részvényvásárlás);
  • időtáv szerint: középtáv, hosszú táv.

További információk a munkavállalók pénzügyi részvételéről itt találhatók: http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/ef/01/ef0112en.pdf