Projektben résztvevő partnerszervezetek

„Fiatal munkások részvételének ösztönzése az ágazati és a munkahelyi szakszervezetek munkájában, valamint a döntések meghozatalában”, VS/2018/0030 sz. projekt végrehajtásában a következő szervezetek vesznek részt:

Lettországi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (LBAS)
A Lettországi Szabad Szakszervezetek Szövetsége a legnagyobb nem-kormányzati szervezet Lettországban, 21 tagszervezetet tömörít, és a szakmai szakszervezet tagjainak és munkavállalóinak érdekeit védi ágazati és ágazatközi szinten. A Lettországi Szabad Szakszervezetek Szövetségének a célja, hogy tevékenysége révén védje a szakszervezeti tagok érdekeit. A működés fő alapelve a szolidaritás – a tagszervezetek közös és összehangolt akciói révén. A Lettországi Szabad Szakszervezetek Szövetsége képviseli a tagok érdekeit, és védi a tagok gazdasági és szociális jogait. A Lettországi Szabad Szakszervezetek Szövetsége részt vesz az Országos Háromoldalú Együttműködési Tanács munkájában, a kormány és a Lettországi Munkaadók Szövetsége mellett. A Lettországi Szabad Szakszervezetek Szövetsége a szociális partnerekkel együttműködve tiszteletben tartja a társadalmi párbeszéd alapelveit. A Lettországi Szabad Szakszervezetek Szövetsége részt vesz az ország gazdasági és szociális fejlesztési programjainak a kidolgozásában, a törvénytervezetek értékelésében és számos munkacsoport munkájában, amelyek a munkakörülmények, a bérezés, a vámpolitikák, a kötelező társadalombiztosítás, a szociális garanciák, az egészségügyi ellátás, a foglakoztatás, a szakképzés és az élethosszig tartó tanulás javításán dolgoznak.
Lett Építőipari Szakszervezet (LBNA)
A Lett Építőipari Szakszervezet tagja a Lettországi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (LBAS), az Építőipari és Faipari Dolgozók Európai Szövetségének (EFBWW) és az Építőipari és Faipari Dolgozók Nemzetközi Szövetségének (BWI). A Lett Építőipari Szakszervezet összefogja mindazokat a munkavállalókat, akik az építési folyamat egyes szakaszaiban vesznek részt: építési tervek készítése, műszaki tanulmányok, építési projektek kidolgozása, maga az építkezés, építési anyagok gyártása, fejlesztés, üzemeltetés, restaurálás és építmények bontása, továbbá mindazokat, akik önként vállalják a tagságot, pl. diákok.A Lett Építőipari Szakszervezet:

  • összefogja a munkások szolidaritási akciókban;
  • kollektív szerződéseket köt munkaadókkal és általános megállapodásokat a munkaadók szövetségével;
  • oktatást szervez a tagjainak;
  • csoportos munkaügyi vitákat segít megoldani, döntéseket hoz sztrájkőrséggel és utcai demonstrációkkal kapcsolatban;
  • védi a tagok munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeit és jogait a munkáltatókkal szemben;
  • ingyenes jogsegélyt nyújt a munkásoknak.
Lettországi Erdőgazdálkodási Szakszervezet (LMNA)
A Lettországi Erdőgazdálkodási Szakszervezet független, demokratikus szervezet, amely képviseli és védi tagjainak – a munkavállalóknak – a foglalkoztatással kapcsolatos érdekeit, valamint más szociális és gazdasági érdekeiket. A Lettországi Erdőgazdálkodási Szakszervezet összefogja az erdészetben, a fafeldolgozásban, a famegmunkálásban, a papír- és cellulózgyártásban foglalkoztatottakat.
A Lettországi Erdőgazdálkodási Szakszervezet szociális partner, tevékenységének középpontjában a fenntartható fejlődés és az erdőgazdálkodás nyereséges működése áll, figyelembe veszi a környezeti és a szociális feltételeket, egyensúlyt igyekszik teremteni a munkavállalók és a munkaadók érdekei között a munkaviszonyok javítása érdekében, ösztönzi a lehető legnagyobb hozzáadott érték létrehozását a termelés minden fázisában.
Horvát Fémipari Dolgozók Szakszervezete – Iparági Unió (SMH-IS)
A Horvát Fémipari Dolgozók Szakszervezete – Iparági Unió 1996. április 11-e óta létezik ezen a néven. A szakszervezet alapítása a XVIII–XIX. századra nyúlik vissza, amikor különböző munkásszövetségek alakultak tagjaik érdekeinek a védelmére. A szakmai szövetségek kialakulásával és fejlődésével párhuzamosan jelent meg és fejlődött a szövetség gondolata, és jöttek az eredmények is a munkavállalók jogainak a védelmében.
Ma a Horvát Fémipari Dolgozók Szakszervezete – Iparági Unió (SMH-IS) tagja a Horvátországi Független Szakszervezetek Szövetségének, és tagjainak a száma körülbelül 12 000. A Horvát Fémipari Dolgozók Szakszervezete – Iparági Unió 154 vállalatot képvisel. Az aláírt kollektív szerződések száma 75. A Horvát Fémipari Dolgozók Szakszervezete – Iparági Unió tagja az IndustriALL Nemzetközi Uniónak. A Horvát Fémipari Dolgozók Szakszervezetet – Iparági Uniót a Horváth Köztársaság alkotmánya és törvényei felhatalmazzák a munkavállalói jogok érvényesítésével kapcsolatban különböző iparági akciók, többek között sztrájkok szervezésére.
Magyar Építő, Fa és Építőanyag-ipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ)
Az Építő, Fa és Építőanyag-ipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az egyetlen szakszervezet Magyarországon, amelyik az építőipart képviseli. A szakszervezet fő célja a tagok – az építőiparban, a fa- és építőanyag-iparban foglalkoztatottak – érdekeinek képviselete vállalati és országos szinten. Az Építő, Fa és Építőanyag-ipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége tárgyalásokat folytat kollektív szerződésekről, képzéseket és szemináriumokat szervez, és részt vesz a társadalmi párbeszédben. Az Építő, Fa és Építőanyag-ipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége népszerűsíti az építőipart a fiatal generációk körében azzal a céllal, hogy tehetséges fiatalok megnyerésével biztosítsa az iparág jövőjét.
Bolgár Építőipari, Ipari és Vízszolgáltatási Szövetség – Podkrepa (FCIW-PODKREPA)
Az Építőipari, Ipari és Vízszolgáltatási Szövetség – Podkrepa független, nem-kormányzati szakszervezet, amely a következő ágazatokban dolgozók önkéntes uniójaként jött létre a Bolgár Köztársaságban: építőipar, tervezés, építőanyag-ipar, útépítés és útfenntartás, víz- és csatornaszolgáltatás.
A szövetség megalakulása óta teljes jogú és rendes tagja a „Podkrepa” Munkaügyi Szövetségnek. Nemzetközi kapcsolatait tekintve, a Szövetség tagja az Nemzetközi Építőipari és Faipari Dolgozók Nemzetközi Szövetségének (BWI) és a Nemzetközi Közszolgáltatási Szövetségnek (PSI), valamint az Építőipari és Faipari Dolgozók Európai Szövetségének (EFBWW) és a Közszolgáltatási Szakszervezetek Európai Szövetségének (EPSU). A szövetségben megtalálhatók regionális szakmai szakszervezetek, szakszervezetek és szakszervezetek szervezetei. A szövetségnek összesen 64 szakszervezeti szekciója van összesen több, mint 6000 szakszervezeti taggal. A szövetség a társadalmi párbeszéd fő szociális partnere az építőipar, az útépítés és útfenntartás, víz- és csatornaszolgáltatás iparágak képviseletében, amelyet országos ágazati szinten háromoldalú tárgyalások formájában szerveznek meg. A szövetség létrehozott és felépített egy Építésügyi Minőségi Központot (CCC), az építőipar első társadalmi szervezetét, amelynek fő tevékenysége szakképzések és továbbképzések szervezése építőipari munkások számára.
Montenegrói Szabad Szakszervezetek Szövetsége (USSCG)
A montenegrói Szabad Szakszervezetek Szövetsége a munkavállalók önkéntes alapon szerveződő, demokratikus alapokon nyugvó érdekvédelmi szövetsége, amely politikai, nemzeti és vallási szervezetektől független.
A montenegrói Szabad Szakszervezetek Szövetségének a küldetése az, hogy Montenegró az ország minden állampolgára számára a társadalmi igazság és a szociális jólét országa legyen.
A Szövetség szervezeti alapelvei a következők: önkéntesség, szolidaritás, tagok önrendelkezése, egyenlőség, tolerancia, vélemény- és szólásszabadság, nemek közötti egyenlőség; demokratikus választások és minden tagnak joga van a Szövetség szerveinek a választásán választóként és választottként részt venni.
A Szövetség működésének alapelvei a következők: társadalmi párbeszéd és szociális partnerek közötti egyenlőség a párbeszéd során; társadalmi igazságosság; vitás kérdések demokratikus megoldása a szakszervezeti harc megengedett eszközeivel; a tagok jogi, anyagi és szociális biztonságának védelméért és a megszerzett jogok megőrzéséért folytatott sztrájk, amely a szövetségi célok eléréséért folytatott küzdelem végső eszköze; tartózkodás a Szövetség más tagjainak a rovására történő minden tevékenységtől; együttműködés más szakszervezetekkel és szövetségekkel országos és nemzetközi szinten.
A montenegrói Szabad Szakszervezetek Szövetsége teljes jogú tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetségnek.
Lett Építők Szövetsége (LBA)
A Lett Építők Szövetsége összefogja az építőiparban dolgozó szakembereket azzal a céllal, hogy Lettországban az építőipar működése fenntartható és sikeres legyen, sőt ha lehet, még ennél is több. A Lett Építők Szövetségének a célja a tagok érdekeinek a koordinálása és védelme az építőiparban – a munkaerőpiacon, gazdasági kérdésekben és a munkaadók és a munkavállalók közötti kapcsolatokban, valamint az ügyfelekkel való kapcsolatokban.
Bolgár Építőipari Kamara (BCC)
A Bolgár Építőipari Kamara az építőipar vállalatok hivatalos képviselője Bulgáriában, független és önkéntes alapon létrejött szakmai szövetség, amely védi az építőipari ügyfelek érdekeit. A Bolgár Építőipari Kamara mindent megtesz azért, hogy az építőipari környezet átlátható legyen, az építőipari folyamatok hatékonyak és épületek kiváló minőségűek legyenek.
Magyar Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)
A magyar Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége országos és nemzetközi szinten képviseli a magyar építési vállalkozókat, és mindent megtesz az építőipar műszaki és szakmai fejlődése érdekében. A magyar Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége támogatja az építőipari képzéseket és szakmai továbbképzéseket, képviseli tagjait szakmai és etikai kérdésekben, és támogatja a kis- és középvállalkozások fejlődését.
Európai Információs Hálózat (EIN)