Jogszabályok

A munkavállalói részvételre és a munkavállalók védelmére vonatkozóan az uniós jogszabályok a következőket tartalmazzák:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EC irányelve az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról – az Európai Parlament, a Tanács és Bizottság együttes nyilatkozata a munkavállalói képviseletről: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/14/oj;
  • A Tanács 2009/38/EC irányelve az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/38/oj;
  • A Tanács 2001/86/EC irányelve az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről és a Tanács 2003/72/EC irányelve az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/86/oj and https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/72/oj;
  • A Tanács 98/59/EC irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/59/oj;
  • A Tanács 2001/23/EC irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/23/oj;
  • A Tanács 2000/78/EC irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj.
youth (8)

A lett törvények a munkavállalói részvételre és a munkavállalók védelmére vonatkozóan a következőket tartalmazzák:

A bolgár törvények a munkavállalói részvételére és a munkavállalók védelmére vonatkozóan a következőket tartalmazzák:

A horvát törvények a munkavállalói részvételre és a munkavállalók védelmére vonatkozóan a következőket tartalmazzák:

A montenegrói törvények a munkavállalói részvételre és a munkavállalók védelmére vonatkozóan a következőket tartalmazzák: