Gyakran feltett kérdések

A fiatalok a jövő munkaerőpiacának a szereplői, és minél előbb megismerik és megértik a munkával kapcsolatos jogaikat, annál jobb és biztonságosabb munkahelyi környezetet tudnak kialakítani. A projekt keretein belül a különböző országokból érkező fiatal szakszervezetisek találkoznak egymással, részt vesznek fiatal szakszervezeti vezetőknek szervezett képzéseken, így lehetőségük van arra, hogy a hazájukban és a munkahelyükön a szakszervezetekről alkotott véleményeket megosszák egymással, továbbá ily módon egyre több fiatal szakszervezetis találkozik egymással. A projekt segítségével meg lehet ismerni, és meg lehet érteni, hogy a fiatalok mit hiányolnak a szakszervezetekkel folytatott kommunikációból, továbbá azt is, hogy munkába lépéskor mik a legfontosabb igényeik. A partnerországokból érkezők megoszthatják egymással a tapasztalataikat, és az így felhalmozott tapasztalat alapján meg lehet ismerni a munkaerő-piaci szereplők és a szakszervezetek közötti együttműködési mechanizmusokat, és azt is, hogy hogyan találnak egymásra.

A munkahelyek fejlődési és karrierlehetőségeket nyújtanak a fiataloknak, ezért nagyon fontos, hogy a fiatalok részt vegyenek mindazokban a döntésekben, amelyek az ő jövőjükre, illetve a vállalat jövőjére vannak hatással. A munkaadók törekvő és magabiztos munkavállalókat akarnak foglalkoztatni a vállalataiknál, ezért a döntésekben való részvétel lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatalok meggyőzően mutassák meg a készségeiket és a hajlandóságukat a további együttműködésre. A fiatalok részt vehetnek a munkavállalók megbeszélésein, és így a közös döntésekben, vagy megoldhatnak aktuális problémákat a munkaadóval, de kezdeményezőként is felléphetnek, és megoldást javasolhatnak különböző problémás helyzetekben, vagy a vállalati célok elérésére.

A szakszervezetek tanácsot adnak, képzéseket nyújtanak a tagjaiknak, és képviselik az érdekeiket. Fiatalok véleménye és részvétele lehetőséget teremt arra, hogy a szakszervezeti mozgalom tovább fejlődjön, és egyre jobb legyen, továbbá motiválhatnak más fiatalokat is, hogy lépjenek be a szakszervezetbe. A szakszervezetben a fiatalok azonos jogokat élveznek a régi tagokkal, ezért a szakszervezetek minden egyéni panaszt, javaslatot és problémamegoldást figyelembe vesznek. A szakszervezetek számtalan projektben működnek közre, így a fiatalok és más tagok is részt vehetnek ezekben, megismerhetik az aktuális problémákat és közösen dolgozhatnak a célok elérésén. A fiatalokat arra bátorítják, hogy vegyenek részt a szakszervezetek mindennapi életében, szélesítsék a látókörüket, szerezzenek tapasztalatot fontos és érdekes ügyekben és kérdésekben.