Sažetak

Kako zaposlenik može sudjelovati u aktivnostima kompanije i donošenju odluka? Postoji nekoliko oblika uključenosti putem kojih se može čuti mišljenje radnika za promicanje njezine, njegove ili opće dobrobiti kompanije.

Izravno sudjelovanje: zaposlenik ima mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka o pitanjima koja se odnose na svakodnevne aktivnosti kompanije;

Neizravno ili zastupničko sudjelovanje: zaposlenik sudjeluje neizravno preko osoba ili organizacija koje zastupaju zaposlenike, što utječe na pitanja vezana uz rad.

Na nacionalnoj razini, u problematičnim situacijama, zaposlenik može kontaktirati sindikat svoje industrije, koji predstavlja i brani socijalna i ekonomska prava i potrebe svojih članova.

youth (9)

Izvrstan je primjer na međunarodnoj razini Europsko radničko vijeće. Jednostavno rečeno, Europsko radničko vijeće organizacija je koja predstavlja zaposlenike kompanije koja djeluje u više zemalja članica EU. Prekogranična uprava kompanije informira i savjetuje predstavnika Europskog radničkog vijeća o situaciji u kompaniji, njezinu razvoju i svakoj važnoj odluci koja bi mogla imati značajan utjecaj na zaposlenike kompanije. Europska radnička vijeća uspostavljena su u državama članicama Europske unije i poduzetničkim skupinama širom Europske unije.

Više informacija o Europskom radničkom vijeću potražite na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=211

Financijska participacija zaposlenika je sustav koji se temelji na sporazumu između poslodavca i zaposlenika da, uz plaću i druge izravne prednosti, zaposlenik, na neki način, prima i dio profita i/ili drugih prednosti kompanije.

Osnovni je cilj financijske participacije zaposlenika podići interes zaposlenika za poboljšanje produktivnosti kompanije (organizacije). Financijska participacija zaposlenika provodi se na radnom mjestu (u kompaniji/organizaciji). Financijska participacija zaposlenika dio je uključenosti zaposlenika u sustav. Financijska participacija zaposlenika najčešće se organizira kao sudjelovanje u raspodjeli dodatne zarade (poboljšanje očekivanih rezultata) ili profita, kada poslodavac daje radniku dodatak na uobičajenu plaću, ovisno o radnim rezultatima kompanije i/ili mu daje mogućnost stjecanja dionica. Financijska participacija zaposlenika obično se provodi u društvima kapitala, manje je prisutna u drugim organizacijama (državnim ili gradskim institucijama).

Financijska participacija zaposlenika ima različite modele koji se mogu grupirati u praktične primjene:

  • prema ulozi modela u postupku financijske participacije zaposlenika (u smislu financijske akumulacije, vlasništva i stjecanja udjela);
  • prema motivu osiguranja dodatne naknade (bonusi, akumulirana plaća, sudjelovanje u dobiti ili dodatna isplata u dionicama);
  • prema sudjelovanju zaposlenika u kapitalu i upravljanju kompanija (sa / bez stjecanja dionica);
  • prema načinu stjecanja udjela (besplatna ponuda udjela, kao zamjena za dionice ili ponudu kupnje);
  • Prema razdoblju: srednje i dugo razdoblje.

Više informacija o financijskoj participaciji zaposlenika potražite na sljedećoj poveznici: http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/ef/01/ef0112en.pdf