youth (7)

Što je sindikat?

Sindikat je nezavisna nevladina organizacija koja ima za cilj zastupati i braniti radna i druga socijalna i ekonomska prava i interese svojih članova. Sindikati su usredotočeni na potrebe radnika, nastoje postići stalni porast njihovih prihoda, zaštitu prava radnika i omogućiti socijalna jamstva promičući slobodan i cjelovit razvoj osobe. Sindikat educira članove o zakonu o radu, zaštiti na radu i društveno-ekonomskim problemima, te članovima omogućuje besplatnu pomoć u rješavanju situacija koje se odnose na radni odnos, zaštitu na radu i društveno-ekonomska pitanja. On zastupa prava i interese radnika u odnosu s poslodavcem te omogućuje stvaranje i korištenje kreditnih zadruga, fondova za nezaposlenost i druga socijalna osiguranja. Sindikati pružaju mogućnost sudjelovanja u sindikalnim aktivnostima, edukacijama, tečajevima, seminarima i drugim događajima, te susrete ljudi sličnih pogleda u Latviji i izvan zemlje.

Uloga sindikata

Sindikati okupljaju radnike istog sektora kako bi oni mogli braniti svoja zajednička radnička, ekonomska i socijalna prava kao i uspostavili socijalni dijalog s vladom i organizacijama poslodavaca. Oni zastupaju interese radnika u institucijama državne uprave i na sudovima, obavljaju stručan pregled nacrta zakona i drugih pravnih akata te sastavljaju prijedloge za njihovu izmjenu. Sindikati organiziraju edukaciju svojih članova i sudjeluju u međunarodnom sindikalnom pokretu.

Prednosti članstva

Nakon završenog obrazovanja, sljedeći je korak u životu ulazak u svijet rada, svijet obveza i odgovornosti, profesionalni razvoj, ali i ekonomska neovisnost kojoj teži svaki pojedinac. Sada, u novoj životnoj ulozi zaposlenika morate biti svjesni da postoje određena prava koja su vam zakonski dodijeljena. O tome poštuje li poslodavac sva ta prava posebno se brine upravo sindikat.

Sindikat je interesna organizacija zaposlenika koja se zakonskim načinima bori za bolji položaj radnika kad je riječ o boljim plaćama, boljim radnim uvjetima, te općenito boljem životu.

Stoga od članstva u sindikatu možete imati samo koristi, pa u nastavku navodimo neka prava koja ostvarujete kao član sindikata:

  • Besplatna pravna pomoć u radnim sporovima;
  • Besplatno savjetovanje;
  • Mogućnost sudjelovanja u razgovorima s poslodavcem;
  • Mogućnost sudjelovanja u štrajkovima kao legitimnom načinu borbe za ispunjenje nekih ciljeva itd.
  • Mogućnost sudjelovanja u kolektivnom pregovaranju i pregovorima s poslodavcem o uvjetima rada;
  • Mogućnost učenja i educiranja preko sindikata;
  • Mogućnost utjecaja na relevantna sigurnosna i zdravstvena pitanja na poslu;
  • Mogućnost kreiranja i implementiranja raznih kampanja o temama relevantnim za mlade, radnim i socijalnim pravima zaposlenika.

Stoga, iskoristite sve te mogućnosti. Budite aktivno uključeni u svijet rada izvan radnog mjesta, na dobrobit svih zaposlenika i VAŠU OSOBNU. Budite član sindikata!