1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Međunarodna konferencija za završetak projekta u Sofiji

Završna konferencija Projekta VS/2018/0030 „Promicanje uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u sindikatima i poduzećima“ održana je u Sofiji (Bugarska) 5. i 6. lipnja 2019.

Završnoj konferenciji projekta prisustvovalo je više od 80 predstavnika sindikata i udruga poslodavaca iz Bugarske, Latvije, Hrvatske, Mađarske i Crne Gore.

Sudionici konferencije upoznali su se s postupkom provedbe i rezultata Projekta VS/2018/0030 „Promicanje uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u sindikatima i poduzećima“, ocijenili su ga dobrim, ističući da bi se aktivnosti pokrenute tijekom projekta trebale nastaviti na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sudionici konferencije iskazali su velik interes za Program edukacije za mlade vođe sindikata te za istraživanje provedeno među mladim članovima sindikata / mladim zaposlenicima o uključenosti i donošenju odluka koji su provedeni tijekom projekta.

Sindikalisti iz Bugarske, Latvije, Hrvatske, Mađarske i Crne Gore razmijenili su svoja iskustva o sindikalnom organiziranju mladih radnika te uključivanju i donošenju odluka na razini kompanije. Na konferenciji je organiziran i praktičan rad u skupinama, gdje su razvijena praktična rješenja za unaprjeđenje rada sindikata, podizanje svijesti zaposlenika i promicanje uključivanja zaposlenika u svakodnevnom radnom procesu sindikata i budućim suradničkim projektima.

Međunarodna završna konferencija Projekta VS/2018/0030 „Promicanje uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u sindikatima i poduzećima“ omogućila je svim sudionicima stjecanje vrijednog znanja i proširenje uvida u sindikalni rad među mladim radnicima, što će pomoći postizanju sindikalnih ciljeva na svakodnevnoj razini te osnaživanju sindikalnog pokreta i socijalnog dijaloga u Europi.

Post a comment