Informacije o projektu

Projekt VS/2018/0030 „Promicanje uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u sindikatima i poduzećima” ima za cilj promovirati uključenost zaposlenika u poduzećima putem mehanizama informiranja, savjetovanja i sudjelovanja, kojima predstavnici zaposlenika mogu utjecati na odluke koje se donose unutar kompanije. Projekt obuhvaća glavne izazove vezane uz uključenost i donošenje odluka mladih radnika u poduzećima i sindikatima s kojima se susreću u pet zemalja-partnera – Latviji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj i Mađarskoj.

Glavni cilj Projekta je osigurati promicanje aktivnog uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u poduzećima i sindikatima, organizaciju kampanja za podizanje svijesti mladih zaposlenika koje se odnose na uključivanje radnika i donošenje odluka, promicanje određivanja i obuke mladih vođa sindikata, te promicanje uspostavljanja međunarodne suradničke mreže za mlade radnike.

Projektne aktivnosti

Provedbeni uvjeti

Status

Organizacija sastanka Odbora za upravljanje projektima

1. veljače 2018

Ostvareno

Provedba Ankete za mlade članove sindikata/mlade radnike o uključenosti i donošenju odluka

1. veljače 2018. – 31. svibnja 2018

Ostvareno

Razvoj informativnih materijala i provedbe kampanje za podizanje svijesti

1. travnja 2018. – 16. studenog 2018

U postupku

Međunarodni okrugli stolovi/posjeti razmjene iskustava za predstavnike zemalja-partnera

1. travnja 2018. – 30. studenog 2018

U postupku

Priprema „Priručnika za mladog, aktivnog radnika“

1. travnja 2018. – 16. studenog 2018

U postupku

Provedba informativnih seminara za mlade radnike/studente o pitanjima uključenosti u zemljama-partnerima

1. travnja 2018. – 31. siječnja 2019

U postupku

Razvoj Međunarodnog programa edukacije za mlade vođe sindikata

1. listopada 2018. – 28. veljače 2019

U postupku

Organizacija i provedba Međunarodne edukacije za mlade vođe sindikata u Latviji

1. ožujka 2019. – 31. svibnja 2019

Pokrenut će se u skladu s planom projekta

Organizacija Međunarodne završne konferencije projekta

1. travnja 2019. – 30. lipnja 2019

Pokrenut će se u skladu s planom projekta

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

  • Bolje razumijevanje problema vezanih uz uključenost i donošenje odluka mladih radnika u poduzećima i sindikatima te načini rješavanja postojećih problema s pomoću široke razmjene iskustva i najboljih praksi među zemljama-partnerima za vrijeme trajanja projekta;
  • Promicanje unaprjeđenja sadašnje situacije u pogledu uključenosti i donošenja odluka mladih radnika u poduzećima i sindikatima zahvaljujući provedbi informativnih seminara, programa poduke za mlade sindikalne lidere i kampanji podizanja svijesti;
  • Promicanje unaprjeđenja mogućnosti sindikata privlačenjem aktivnih mladih članova i menadžera koji žele raditi;
  • Promicanje suradnje organizacija zaposlenika i poslodavaca s obzirom na uključenost i donošenje odluka mladih ljudi u poduzećima i sindikatima;
  • Promicanje javne svijesti o uključenosti radnika u poduzeća i sindikate.