Partnerske organizacije projekta

Projekt VS/2018/0030 „Promicanje uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u sindikatima i poduzećima“ provode sljedeće organizacije:

Konfederacija slobodnih sindikata Latvije (LBAS)
Konfederacija slobodnih sindikata Latvije najveća je nevladina organizacija u Latviji koja okuplja 21 organizaciju članicu i štiti interese članova i zaposlenika profesionalnog sindikata na sektorskoj i međusektorskoj razini. Svrha aktivnosti Konfederacije slobodnih sindikata Latvije jest zaštititi interese članova sindikata. Osnovno načelo rada je solidarnost – zajednički koordinirani rad podružnica. Konfederacija slobodnih sindikata Latvije zastupa interese svojih članova i štiti njihova prava na društvenom i ekonomskom području. Konfederacija slobodnih sindikata Latvije radi u tročlanom Nacionalnom suradničkom vijeću, zajedno s vladom i Konfederacijom poslodavaca Latvije. Konfederacija slobodnih sindikata Latvije poštuje načela socijalnog dijaloga u suradnji sa socijalnim partnerima. Konfederacija slobodnih sindikata Latvije sudjeluje u elaboraciji ekonomskih i socijalnih razvojnih programa, procjeni nacrta zakona, radnim skupinama za unaprjeđenje uvjeta rada, plaća, tarifnih politika, obveznog socijalnog osiguranja i socijalnih jamstava, brizi o zdravlju kao i zapošljavanju, strukovnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju
Latvijsko udruženje građevinara (LBNA)
Sindikat graditeljstva Latvije član je Konfederacije slobodnih sindikata Latvije (LBAS), Europske federacije graditeljstva i prerade drva (EFBWW) i Međunarodne federacije sindikata građevinara i drvara (BWI). Sindikat graditeljstva Latvije okuplja zaposlenike uključene u cijeli građevinski proces, počevši od pripreme građevinskog plana, inženjerskih studija, razvoja građevinskog projekta, građevinskih radova i proizvodnje, unaprjeđenja, operativnog rada do obnove i demontaže građevinskih proizvoda kao i druge osobe koje se dobrovoljno odluče za članstvo u njemu, uključujući studente.Latvijsko udruženje građevinara:

  • ujedinjuje radnike za solidarno djelovanje;
  • zaključuje kolektivne ugovore s poslodavcima i opće ugovore s udruženjima poslodavaca;
  • organizira edukaciju za članove;
  • rješava sporove u kolektivnom radu, donosi odluke o organizaciji prosvjeda, uličnih marševa;
  • Štiti prava i interese članova u radnom odnosu s poslodavcima;
  • Omogućava besplatnu pravnu pomoć radnicima.
Sindikat šumarstva Latvije (LMNA)
Sindikat šumarstva Latvije neovisna je, demokratska organizacija koja predstavlja i brani rad i druge socijalne i ekonomske interese svojih članova – radnika. Sindikat šumarstva Latvije okuplja zaposlenike u šumarstvu, sječi drva, obradi drva, te proizvodnoj industriji papira i celuloze.
Sindikat šumarstva Latvije socijalni je partner i njegove se aktivnosti fokusiraju na održivi razvoj i profitabilnost šumarskog sektora, uzimajući u obzir okolišne i socijalne uvjete, uravnotežujući interese poslodavaca i zaposlenika u razvoju radnih odnosa i promoviranju stvaranja najviše moguće dodane vrijednosti u svakom stadiju proizvodnje.
Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS)
Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat pod tim nazivom postoji od 11. travnja 1996. Počeci osnivanja sindikata sežu u 18.-19. stoljeće, kada su se počela razvijati razna radnička udruženja kako bi zaštitila interese svojih članova. S razvojem tih profesionalnih udruženja pojavila se ideja o udruženju i njemu pripadajućim aktivnostima za zaštitu radničkih prava.
Danas je Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS) član Nezavisnih hrvatskih sindikata i ima oko 12 000 članova. Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat prisutan je u 154 kompanije. Ima 75 potpisanih kolektivnih ugovora. Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat član je Industrijskog globalnog sindikata. Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat ima pravo na temelju Ustava i zakona Republike Hrvatske u interesu ostvarenja radničkih prava organizirati različite oblike industrijskog djelovanja, uključujući štrajkove.
Savez sindikata graditeljstva, šumarstva i građevinskih radnika (ÉFÉDOSZSZ)
Savez sindikata graditeljstva, šumarstva i građevinskih radnika jedini je predstavnik sindikata građevinske industrije u Mađarskoj. Glavni mu je cilj zastupanje interesa članova – zaposlenika u graditeljstvu, šumarstvu i građevinskom sektoru, i na razini kompanije i na nacionalnoj razini. Savez sindikata graditeljstva, šumarstva i građevinskih radnika pregovara o kolektivnim ugovorima, organizira edukacije i seminare, sudjeluje u socijalnom dijalogu. Nadalje, Savez sindikata graditeljstva, šumarstva i građevinskih radnika promiče građevinski sektor među mlađim generacijama kako bi privukao darovite mlade radnike i na taj način osigurao budućnost ove industrije.
Savez sindikata „Graditeljstvo, industrija i vodoopskrba – Podkrepa (FCIW – Podkrepa)
Savez sindikata radnika u graditeljstvu, industriji i vodoopskrbi – Podkrepa nezavisna je nevladina sindikalna organizacija koja predstavlja dobrovoljni sindikat građevinskih radnika u projektiranju i proizvodnji građevinskih materijala i proizvoda, cestogradnji i održavanju cesta, vodoopskrbi i odvodnji u Republici Bugarskoj.
Savez je punopravni i redovni član Konfederacije rada Podkrepa od samog početka. Na međunarodnoj razini, Savez sindikata član je Međunarodne federacije sindikata građevinara i drvara (BWI), Međunarodne organizacije sindikata javnih službi (PSI), Europske federacije graditeljstva i prerade drva (EFBWW) te Europskog sindikata javnih službi (EPSU). Savez uključuje profesionalne regionalne sindikate, sindikalne organizacije i sindikate. Savez ima ukupno 64 sindikalne sekcije s ukupno preko 6000 članova sindikata. Savez je glavni socijalni partner za socijalni dijalog u ekonomskim aktivnostima graditeljstva, cestogradnje i održavanja cesta, vodoopskrbe i odvodnje, što se obavlja na tročlanoj nacionalnoj podružničkoj razini. Savez je uspostavio i izgradio Centar za osposobljavanje u građevinarstvu (CCC) kao prvu socijalnu strukturu u građevinskoj industriji čija je osnovna djelatnost obuka, kako bi se postigla i poboljšala profesionalna kvalifikacija za građevinske radnike.
Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG)
Unija slobodnih sindikata Crne Gore dobrovoljna je organizacija utemeljena na interesu zaposlenika, demokratskim načelima i neovisna o političkim, nacionalnim i vjerskim organizacijama.
Misija je Unije slobodnih sindikata Crne Gore izgraditi Crnu Goru kao zemlju socijalne pravde i društvenog blagostanja za sve njezine građane.
Temeljna načela organizacije u Uniji su sljedeća: dobrovoljnost, solidarnost, autonomija članova, ravnopravnost, tolerancija, sloboda mišljenja i izražavanja, spolna ravnopravnost, demokratski izbori i pravo svakog člana da bira i bude biran u tijela Unije.
Temeljna su načela djelovanja Unije sljedeća: socijalni dijalog i ravnopravnost socijalnih partnera u dijalogu; socijalna pravda; demokratsko rješavanje spornih pitanja primjenom dopuštenih oblika sindikalne borbe; štrajk kao ultimativno sredstvo postizanja ciljeva Unije, za zaštitu pravne, materijalne i socijalne sigurnosti članova Unije i za očuvanje stečenih prava; suzdržavanje od bilo kakvih aktivnosti na štetu drugih sindikata koji su članovi Unije; suradnja s drugim sindikatima, udruženjima i konfederacijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Unija slobodnih sindikata Crne Gore punopravna je članica Europske konfederacije sindikata i Međunarodne konfederacije sindikata.
Latvijsko udruženje građevinara (LBA)
Latvijsko udruženje građevinara okuplja građevinske stručnjake za uspješan i održivi razvoj graditeljstva u Latviji i, po mogućnosti, izvan zemlje. Svrha je Latvijskog udruženja građevinara koordinirati i štititi interese svojih članova u građevinskoj industriji – na tržištu rada, u ekonomskim pitanjima i odnosima između poslodavaca i zaposlenika, kao i odnose s klijentima.
Bugarska građevinska komora (BCC):
Bugarska građevinska komora (BCC) nezavisno je i dobrovoljno strukovno udruženje koje štiti interese potrošača u području građevinarstva i službeni je predstavnik građevinskih kompanija u Bugarskoj.Bugarska građevinska komora doprinosi transparentnom građevinskom okružju i potiče učinkovit građevinski postupak i kvalitetu zgrada.
Udruženje građevinara Mađarske (EVOSZ)
Udruženje građevinara Mađarske predstavlja interese mađarskih građevinara na nacionalnoj i međunarodnoj razini te promiče tehnički i profesionalni razvoj građevinske industrije. Udruženje građevinara Mađarske podržava izgradnju specijalizirane edukacije i profesionalne tečajeve u toj industriji, zastupa interese svojih članova u slučaju profesionalnih i etičkih pitanja te potiče razvoj malih i srednjih poduzeća.
Europska informacijska mreža (EIN)