1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Nacionalni informativni seminari za mlade radnike/studente o pitanjima uključenosti u zemljama-partnerima

Nacionalni informativni seminari za mlade radnike/studente o pitanjima uključenosti organizirani su u sklopu projekta VS/2018/0030 „Promicanje uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u sindikatima i poduzećima“ u zemljama-partnerima projekta: Latviji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj.

Partnerske organizacije omogućile su materijale za nacionalne informativne seminare za mlade radnike/studente o pitanjima uključenosti te provele 23 nacionala seminara (deset u Latviji, pet u Mađarskoj, pet u Bugarskoj te tri u Hrvatskoj) kojima su nazočila 562 sudionika. U sklopu informativnih seminara za mlade radnike/studente o pitanjima uključenosti iznesene su informacije o općim pravima radnika, važnosti pristupanja sindikatu i mogućnostima uključivanja radnika u poduzeća i sindikate.

Nacionalni informativni seminari za mlade radnike/studente o pitanjima uključenosti održani su u sljedećim zemljama:

Mađarska:

 • 28.03.2019. Budimpešta
 • 04.04.2019. Budimpešta
 • 15.04.2019. Budimpešta
 • 14.05.2019. Badacsonytomaj
 • 03.06.2019. Budimpešta

Latvija:

 • 31.10.2018. Kuldīga
 • 06.11.2018. Kuldīga
 • 23.11.2018. Saldus
 • 15.01.2019. Krāslava
 • 16.01.2019. Zaļenieki
 • 29.01.2019. Riga
 • 07.02.2019. Liepāja
 • 25.03.2019. Jelgava
 • 12.04.2019. Rēzekne
 • 24.05.2019. Abragciems

Bugarska:

 • 17.01.2019. Blagoevgrad
 • 18.01.2019. Sofija
 • 28.01.2019. Veliko Tarnovo
 • 29.01.2019. Burgas
 • 30.01.2019. Bansko

Hrvatska:

 • 24.05.2019. Zagreb
 • 27.05.2019. Čakovec
 • 27.05.2019. Varaždin

Post a comment