1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Međunarodni okrugli stol/posjet Bugarskoj za razmjenu iskustva

Međunarodni okrugli stol/posjet Bugarskoj za razmjenu iskustva održan je 13. i 14. lipnja 2018. Predstavnici zemalja-partnera upoznali su se sa situacijom koja se odnosi na uključenost mladih u poduzeća i sindikate te trenutačnim problemima sindikalista u Bugarskoj. Sudionici studijskog posjeta informirani su o konačnim rezultatima ankete za mlade članove sindikata/mlade radnike o uključenosti i donošenju odluka. Glavna tema za rasprave tijekom studijskog posjeta bio je nedovoljan interes za sindikate među mladim radnicima te načini na koje privući mlade u sindikate.

Post a comment