Finanšu programma „Uzņēmumu pārstāvju informēšana, konsultēšana un līdzdalība”

“Uzņēmumu pārstāvju informēšana, konsultēšana un līdzdalība” ir Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta „Nodarbinātība, sociālie jautājumi un iekļaušana” vadītā projektu programma.

Projektu programmas “Uzņēmumu pārstāvju informēšana, konsultēšana un līdzdalība” mērķis ir finansēt darbības, kuru mērķis ir attīstīt darbinieku līdzdalību uzņēmumos – t.i., visus mehānismus, tostarp informēšanu, konsultēšanu un līdzdalību, ar kuru palīdzību darbinieku pārstāvji var īstenot un ietekmēt lēmumus, kuri jāpieņem uzņēmumā, jo īpaši, izpratnes veicināšanu un ES tiesību aktu un politikas piemērošanas šajā jomā veicināšanu.

Attiecībā uz starptautiskiem sadarbības projektiem prioritārie mērķi projektu programmas “Uzņēmumu pārstāvju informēšana, konsultēšana un līdzdalība” ietvaros ir šādi:

youth (7)
  • veicināt darbības, kas paredzētas, lai izveidotu starpvalstu informēšanas, konsultēšanas un līdzdalības organizācijas un mehānismus, kuri rodas, piemērojot ES tiesību aktus par darbinieku līdzdalību;
  • veicināt informācijas un labākās prakses apmaiņu, kuras mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai izveidotu nocionālās informēšanas, konsultēšanas un līdzdalības organizācijas un mehānismus, kuri rodas, piemērojot ES tiesību aktus par darbinieku līdzdalību;
  • veicināt pasākumus, kuru mērķis ir iepazīstināt sociālos partnerus un uzņēmējus uzņēmumu līmenī ar ES tiesību aktu saturu par darbinieku starpvalstu līdzdalību un ļaut viņiem izmantot savas tiesības un pienākumus šajā sakarā;
  • veicināt starptautiskās darbības darbinieku līdzdalības jomā, iesaistot jauno dalībvalstu un kandidātvalstu pārstāvjus;
  • veicināt pasākumus, kuru mērķis ir iepazīstināt uzņēmējus uzņēmumu līmenī ar uzņēmumu starpvalstu līgumiem un stiprināt sadarbību Eiropas Savienībā;
  • veicināt novatoriskas darbības, kas saistītas ar darbinieku līdzdalības pārvaldību.

Papildu informācija pieejama šeit:http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en