Biežāk uzdotie jautājumi

Jaunieši ir nākamie darba tirgus dalībnieki, un, jo savlaicīgāk viņi zinās, izpratīs savas tiesības darbā, jo labāku, drošāku vidi ap sevi veidos. Projekta ietvaros, tiekoties dažādu valstu arodbiedrību jauniešiem, tiks izstrādāta apmācību programma un norisināsies apmācības jaunajiem arodbiedrību līderiem, kuri arodbiedrību ideju varēs nest tālāk savās valstīs, savās darba vietās, tādejādi pulcinot ap sevi arvien vairāk arodbiedrības aktīvistus. Tas palīdz iepazīt un izprast, kas jauniešiem trūkst komunikācijā ar arodbiedrībām, kā arī kādas ir būtiskākās vajadzības uzsākot darba gaitas. Daloties un uzkrājot partnervalstu pieredzi var gūt idejas, kā sastrādāties darba tirgus dalībniekiem un arodbiedrībām un kā atrast ceļu vienam uz otru.

Darba vieta jauniešiem sniedz izaugsmes un karjeras iespējas, tāpēc ir būtiski iesaistīties dažādu lēmumu pieņemšanā, kas var ietekmēt gan darbinieku, gan uzņēmuma turpmāko attīstību. Darba devēji vēlas savā uzņēmuma mērķtiecīgus un pārliecinātus darbiniekus, tāpēc iesaistīšanās dažādu lēmumu pieņemšanā sniegtu iespēju pārliecināt darba devēju par savām prasmēm un vēlmi sadarboties arī turpmāk. Jaunieši var iesaistīties kopējā lēmumu pieņemšanā darbinieku sapulcēs vai izrunājot aktuālo problēmu ar darba devēju, kā arī var izrādīt iniciatīvu dažādu problēmsituāciju risināšanā un uzņēmuma mērķu sasniegšanā.

Arodbiedrības konsultē, izglīto, kā arī pārstāv biedru intereses. Jauniešu viedoklis un iesaistīšanās sniedz iespēju turpmāk veidot un attīstīt arodbiedrību kustību, kā arī motivēt citus jauniešus iestāties arodbiedrībā. Jaunieši arodbiedrībā ir līdzvērtīgi vecbiedriem, līdz ar to tiks ņemta vērā katra izteiktā sūdzība, priekšlikums un risinājums problēmsituācijai. Arodbiedrības iesaistās vairākos projektos, līdz ar to arī jauniešiem un citiem biedriem ir iespēja iesaistīties tajos un uzzināt aktuālās problēmas un kopīgi sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevumus. Jaunieši arī tiek aicināti iesaistīties arodbiedrības ikdienas darbos, paplašinot savu redzesloku un uzkrājot pieredzi sev saistošā nozarē un jautājumos.