Rezime

Kako zaposleni može da učestvuje u aktivnostima kompanije i procedu donošenja odluka? Postoji nekoliko načina uključenosti putem kojih mišljenje zaposlenog može biti značajno za promociju njegovih/njenih ili sveukupnih interesa kompanije:

Direktno učešće: zaposleni ima priliku da učestvuje u procesu donošenja odluka u vezi sa pitanjima koja se odnose na svakodnevne aktivnosti kompanije;

Indirektno ili reprezentativno učešće: zaposleni učestvuje kroz indirektno zastupanje kroz osobe ili organizacije koje zastupaju zaposlene koji imaju uticaj na pitanja koja se odnose na posao.

Na nacionalnom nivou, u slučaju problematičnih situacija, zaposleni može kontaktirati sindikat svoje vlastite industrije, koja zastupa i brani socijalna i ekonomska prava i potrebe članova.

youth (9)

Odličan primjer na međunarodnom nivou je Evropski savjet zaposlenih. Objašnjavajući to jednostavnim riječima, Evropski savjet zaposlenih je organizacija koja zastupa zaposlene koji rade u kompaniji koja posluje u nekoliko država članica. Prekogranično upravljanje kompanijom informiše i savjetuje predstavnike Evropskog savjeta zaposlenih o stanju u kompaniji, njenom razvoju i svim važnim odlukama koje mogu imati značajan uticaj na zaposlene kompanije. Evropski savjeti zaposlenih su postavljeni u kompanijama u cijeloj Evropi i grupama kompanija na nivou Evropske unije.

Više informacija o Evropskom savjetu zaposlenih možete pronaći na linku: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=211

Finansijsko učešće zaposlenih je sistem zasnovan na sporazumu između poslodavca i zaposlenog gdje zaposleni zajedno sa platom dobija i druge direktne pogodnosti na jedan ili drugi način i takođe je dio profita i/ili drugih beneficija kompanije. Osnovni cilj finansijskog učešća zaposlenih je povećanje interesovanja zaposlenih za poboljšanje performansi kompanije (organizacije). Finansijsko učešće zaposlenih se primjenjuje na radnom mjestu (u kompaniji/organizaciji). Finansijsko učešće zaposlenih je dio sistema uključivanja zaposlenih. Finansijsko učešće zaposlenih najčešće se organizuje kao učešće u distribuciji dodatnog dobitka (poboljšanje očekivanog rezultata) ili profita, kada poslodavac daje zaposlenima benefite pored normalne plate u zavisnosti od rezultata rada kompanije i/ili pruža mogućnost sticanja akcija. Finansijsko učešće zaposlenih obično se primjenjuje u kapitalnim kompanijama, manje je vjerovatno u drugim organizacijama (državnim i opštinskim institucijama).

Finansijsko učešće zaposlenih ima različite modele koji se mogu grupisati u praktičnoj primjeni:

  • po ulozi modela u procesu finansijskog učešća zaposlenih (u smislu finansijske akumulacije, vlasništva i sticanja akcija);
  • na osnovu odobravanja dodatnih plaćanja (bonusi, akumulacija zarade, učešće u dobiti ili dodatna plaćanja u akcijama);
  • na osnovu učešća zaposlenog u kapitalu i menadžmentu kompanija (sa/bez kupovine kapitalnih akcija);
  • na osnovu načina sticanja akcija (ponuđene su besplatno, kao zamjena za kapital ili su ponuđene da se kupe);
  • na osnovu roka: srednjoročni i dugoročni.

Više informacija o finansijskom učešću zaposlenih možete pronaći na linku: http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/ef/01/ef0112en.pdf