Informacije o Projektu

Projekat VS/2018/0030 “Promocija uključenosti omladinskih radnika i donošenje odluka u sindikatima i privrednim društvima” ima za cilj da promoviše uključivanje zaposlenih u donošenje odluka putem mehanizama informacija, konsultacija i učešća, putem kojih predstavnici zaposlenih mogu uticati na odluke koje treba donijeti unutar kompanije. Projekat na sveobuhvatan način pokriva glavne izazove vezane za učešće mladih radnika u procesu odlučivanja u privrednim društvima i sindikatima sa kojima se suočavaju u 5 partnerskih zemalja – Letoniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj i Mađarskoj.

Glavni cilj projekta je da se osigura promocija aktivnog uključivanja i donošenja odluka mladih radnika u preduzećima i sindikatima, organizovanje kampanje za podizanje svijesti mladih zaposlenih u vezi sa uključivanjem radnika i odlučivanjem, promocijom identifikacije i obuke mladih sindikalnih lidera, kao i promocijom uspostavljanja mreže međunarodne saradnje mladih radnika.

Projektne aktivnosti

Period implementacije

Status

Organizovanje sastanka Odbora za upravljanje projektom

1. februar 2018. god

Realizovano

Sprovođenje upitnika za mlade članove sindikata/mladih radnika o uključenosti i odlučivanju

1. februar 2018. god-31. maj 2018. god

Realizovano

Priprema informativnih materijala i sprovođenje kampanje podizanja svijesti

1. april 2018. god -16. novembar 2018. god

U toku

Međunarodni okrugli stolovi/studijske posjete u cilju razmjene iskustva za predstavnike zemalja učesnica

1. april 2018. god -30. novembar 2018. god

U toku

Priprema “Priručnika za mlade aktivne radnike”

1. april 2018. god -16. novembar 2018. god

U toku

Sprovođenje informativnih seminara za mlade radnike/studente u vezi sa pitanjima uključenosti u zemljama učesnicama

1. april 2018. god -31. januar 2019. god

U toku

Priprema Međunarodnog programa obuke za mlade sindikalne lidere

1. oktobar 2018. god -28. februar 2019. god

U toku

Organizacija i implementacija međunarodnog treninga za mlade sindikalne lidere u Letoniji

1. april 2019. god -30. jun 2019. god

Biće započeto u skladu sa planom projekta

Organizacija završne međunarodne konferencije projekta

April 1, 2019 – June 30, 2019

Biće započeto u skladu sa planom projekta

Očekivani rezultati projekta su:

  • bolje razumijevanje problema vezanih za uključivanje mladih radnika i donošenje odluka u privrednim društvima i sindikatima i načini rješavanja postojećih problema kroz široku razmjenu
  • iskustava i najboljih praksi tokom trajanja projekta između partnerskih zemalja;
  • promocija poboljšanja trenutne situacije u vezi sa uključivanjem mladih radnika i donošenje odluka u privrednim društvima i sindikatima usljed sprovođenja informativnih seminara, treninga za mlade sindikalne lidere i kampanje za podizanje svijesti;
  • unaprjeđenje kapaciteta sindikata privlačenjem aktivnih mladih članova i menadžera koji žele da rade;
  • unaprjeđenje saradnje između zaposlenih i organizacija poslodavaca u vezi sa uključivanjem mladih radnika i donošenjem odluka u privrednim društvima i sindikatima;
  • promocija javne svijesti o uključenosti radnika u privrednim društvima i sindikatima.