Međunarodna obuka mladih lidera sindikata održana je u okviru projekta VS / 2018/0030 “Promocija uključivanja omladinskih radnika i proces donošenja odluka u sindikatima i privrednim subjektima od 1. do 5. aprila 2019. godine u Baltezersu (Letonija). 25 mladih sindikalnih radnika i aktivista starosti do 35 godina iz Letonije, Bugarske, Mađarske, Hrvatske i Crne Gore učestvovalo je u obuci mladih sindikata.

Proces obuke organizovan je tokom 5 radnih dana, tokom kojih su se odvijale različite aktivnosti u vezi sa radom sindikata, industrijskim odnosima, socijalnim dijalogom, kolektivnim pregovaranjem, učešćem zaposlenih u odlučivanju u sindikatima i kompanijama, profesionalnoj komunikaciji, javnom govoru, neverbalnoj komunikaciji, zastupanju sindikata u medijima i na društvenim mrežama, rješavanju sukoba, vještinama upravljanja itd.

Proces obuke mladih sindikalnih lidera obezbijedili su visoko kvalifikovani nastavnici: – Natalja Preisa (Sindikati i socijalni dijalog)

  • Evija Čeprova (Socionika)
  • Edgars Kebbe (Zastupljenost sindikata u medijima i na društvenim mrežama)
  • Krista Vavere (Vještine komunikacije i upravljanja)

Obuka mladih sindikalnih lidera organizovana je koristeći između ostalog, neformalne, lako razumljive i pogodne za mlade ljude ispod 35 metoda obuke – kvizove, radionice, timske igre, grupni rad, studije slučaja, diskusije itd. Veliki naglasak u okviru obuke za mlade sindikalne lidere bio je stavljen na praktične aktivnosti – učesnici su morali da predstave svoje govore, da učestvuju u socijalnom dijalogu i procesima kolektivnog pregovaranja, da isprobaju ulogu predstavnika poslodavaca, itd.
Učesnici obuke mladih sindikalnih lidera pohvalili su stečena znanja, ukazujući na važnost promocije redovnog profesionalnog razvoja predstavnika sindikata, posebno mladih sindikalista.
Mladi sindikalisti moći će da koriste stečena znanja za aktivnije uključivanje u sindikalne aktivnosti i za podsticanje samorazvoja, a istovremeno će ojačati kapacitete i aktivnosti sindikata.