Projekat VS/2018/0030 “Promocija uključenosti omladinskih radnika i donošenje odluka u sindikatima i privrednim društvima” ima za cilj da promoviše uključivanje zaposlenih u donošenje odluka putem mehanizama informacija, konsultacija i učešća, putem kojih predstavnici zaposlenih mogu uticati na odluke koje treba donijeti unutar kompanije. Projekat na sveobuhvatan način pokriva glavne izazove vezane za učešće mladih radnika u procesu odlučivanja u privrednim društvima i sindikatima sa kojima se suočavaju u 5 partnerskih zemalja – Letoniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj i Mađarskoj.

Novosti

Događaji