Резюме

Обучението за млади синдикални лидери е насочено към младите синдикалисти, на които ще им бъде дадена възможност да подобрят своите знания и умения по въпроси, свързани с работата на синдикатите: законодателство, разрешаване на конфликтни ситуации, публични речи, организиране на синдикалната дейност, социални и психологични науки и др. Придобитите знания ще бъдат използвани от младите синдикалисти за по-активно участие в синдикалната работа и насърчаване на личното самоусъвършенстване. Изпълнението на това обучение не само ще предостави нови знания на млади и активни представители на синдикатите и ще улесни укрепването на синдикалния капацитет, но и ще насърчи създаването на мрежа за международно сътрудничество от млади представители на профсъюзите.

Работата по разработването на програмата за обучение ще бъде осъществена от октомври 2018 г. до февруари 2019 г., а през април 2019 г. в Латвия ще се проведе международно обучение за млади синдикални лидери, в което ще участват представители от всички страни – партньори.

youth (11)