1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Международна среща с кръгла маса / Посещение за обмяна на опит в Хърватия

Международната среща с кръгла маса/ посещение за обмяна на опит в Хърватия се състоя на 28-29 ноември 2018 г. Представителите на страните – партньори се запознаха с положението, свързано с участието на младите хора в предприятията и профсъюзите и с актуалните проблеми, засягащи синдикалистите в Хърватия. Участниците в учебното посещение бяха информирани за напредъка в разработването на “Ръководството за млад активен работник”. Основните теми на дискусиите по време на учебното посещение беше обучението на синдикалисти и теми, които да бъдат включени в обучителната програма за обучение на млади синдикални лидери.

Post a comment