Следвайте ни в социалните мрежи

Можете да намерите повече информация за проекта VS/2018/0030 „Насърчаване на участието на младите работници във вземането на решения в профсъюзните организации и предприятията”, както и полезна информация за синдикатите, трудовото законодателство, младежките дейности, участието във вземането на решения в предприятията и профсъюзните организации на нашите профили в социални мрежи!

Латвия:

България:

Унгария:

Хърватия:

Присъединете се към нас!

Новини