1800-9090-8089
help@borntogive.com

Blog

Национални информационни семинари за млади работници/студенти по въпросите на участието на страните – партньори

Национални информационни семинари за млади работници/студенти по въпроси за участието им бяха организирани в рамките на проекта VS/2018/0030 “Насърчаване на участието на младите работници във вземането на решения в профсъюзните организации и предприятията” в страните – партньори по проекта – Латвия, България, Хърватия и Унгария.

Партньорските организации извършиха разработване на материали за националните информационни семинари за млади работници /студенти по въпросите за участието им и проведоха 23 национални семинара (10 в Латвия, 5 в Унгария, 5 в България 3 в Хърватия), посетени от 562 участници. В рамките на националните информационни семинари за млади работници/студенти по въпросите за участието им беше предоставена информация за общите права на работниците, важността на присъединяването им към профсъюза и възможностите за участие на работниците в предприятията и професионалните съюзи.

Национални информационни семинари за млади работници/студенти по въпросите за участието им се проведоха в:

Унгария:

 • 28.03.2019 г. Будапеща
 • 04.04.2019 г. Будапеща
 • 15.04.2019 г. Будапеща
 • 14.05.2019 г. Бадачонтомай (Badacsonytomaj)
 • 03.06.2019 г. Будапеща

Латвия:

 • 31.10.2018 г. Кулдига (Kuldīga)
 • 06.11.2018 г. Кулдига (Kuldīga)
 • 23.11.2018 г. Салдус (Saldus)
 • 15.01.2019 г. Краслава (Krāslava)
 • 16.01.2019 г. Заениеки (Zaļenieki)
 • 29.01.2019 г. Рига
 • 07.02.2019 г. Лиепая (Liepāja)
 • 25.03.2019 г. Елгава (Jelgava)
 • 12.04.2019 г. Резекне (Rēzekne)
 • 24.05.2019 г. Абрагчимс (Abragciems)

България:

 • 17.01.2019 г. Благоевград
 • 18.01.2019 г. София
 • 28.01.2019 г. Велико Търново
 • 29.01.2019 г. Бургас
 • 30.01.2019 г. Банско

Хърватия:

 • 24.05.2019 г. Загреб
 • 27.05.2019 г. Чаковец (Čakovec)
 • 27.05.2019 г. Вараждин (Varaždin)

Post a comment