Често задавани въпроси

Младите хора са бъдещите членове на пазара на труда и колкото по-бързо се запознаят и разберат правата си на работното място, толкова по-добра и по-сигурна работна среда ще създадат. В рамките на проекта млади синдикалисти от различни страни ще се срещнат и ще получат обучение за млади синдикални лидери, като по този начин ще им осигурят възможността да споделят идеята за синдикатите в своите страни и на работните си места и така ще обединяват все повече синдикални активисти. Това помага да се опознае и да се разбере какво липсва на младите хора при общуването със синдикатите, както и кои са най-важните нужди при започване на работа. Чрез споделянето и натрупването на опит от партньорските страни можете да получите идеи за механизмите на сътрудничество между участниците на пазара на труда и синдикатите и как те да намерят път един към друг.

Работното място предоставя на младите хора възможности за растеж и кариера, така че е от съществено значение да бъдат включени във вземането на редица решения, които могат да повлияят върху бъдещото развитие както на работниците и служителите, така и на компанията. Работодателите искат да наемат в своите компании амбициозни и уверени служители, затова ангажирането с вземането на различни решения би дало възможност да убедите работодателя във Вашите умения и желание да работите заедно и в бъдеще. Младите хора могат да участват в общото вземане на решения на срещите на работниците и служителите или в решаването на настоящите проблеми с работодателя, както и да предприемат инициатива за решаването на различни проблемни ситуации и постигането на целите на компанията.

Синдикатите съветват, образоват и представляват интересите на членовете си. Мнението и участието на младите хора дава възможност за по-нататъшно развитие и подобряване на синдикалното движение, както и да мотивират други млади хора да се присъединят към синдикатите. Младите хора в синдикалната организация са с равни права с дългогодишните членове, така че всяка индивидуална жалба, предложение и решение на проблемната ситуация ще бъдат взети под внимание. Синдикатите участват в изпълнението на редица проекти, като по този начин позволяват на младите хора и на останалите членове да се ангажират и да се запознаят с текущите въпроси и да постигнат съвместно целите и задачите си. Младите хора също се насърчават да участват в ежедневната работа на синдикатите, разширявайки хоризонтите си и натрупвайки опит във важни и интересни дела и въпроси.