youth (7)

Kas ir arodbiedrība?

Arodbiedrība ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses. Arodbiedrības pievērš uzmanību darbinieku vajadzībām, cenšas panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu, darba tiesību aizsargāšanu un sociālo garantiju nodrošināšanu, kas veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību. Arodbiedrība izglīto biedrus darba tiesību, darba aizsardzības un sociāli ekonomiskajos jautājumos, kā arī sniedz biedriem bezmaksas palīdzību darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā. Tā pārstāv darbinieka tiesības un intereses attiecībās ar darba devēju, kā arī dod iespēju veidot un izmantot krājaizdevumu sabiedrības, bezdarba un cita sociālā riska apdrošināšanas fondus. Arodbiedrības dod iespēju līdzdarboties arodbiedrību aktivitātēs, mācībās, kursos, semināros un citos pasākumos, kā arī tikties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem Latvijā un ārvalstīs.

Arodbiedrības nozīme

Arodbiedrības apvieno nozaru darbiniekus kopējo darba, ekonomisko un sociālo tiesību aizstāvībai, kā arī īsteno sociālo dialogu ar valdību un darba devēju organizācijām. Tās pārstāv darbinieku intereses valsts pārvaldes institūcijās un tiesās, veic likumprojektu un citu tiesību aktu projektu ekspertīzi un izstrādā priekšlikumus izmaiņām. Arodbiedrības organizē biedru izglītošanu un piedalās starptautiskajā arodbiedrību kustībā.

Biedru priekšrocības

Būdams arodbiedrības biedrs, Tu vari gūt tikai labumu, un ļauj mums uzskaitīt dažas lietas, kuras Tev var būt kā arodbiedrības biedram:

  • bezmaksas juridiskā palīdzība darba strīdos;
  • bezmaksas padomdevēja atbalsts;
  • iespēja piedalīties diskusijās ar darba devēju;
  • iespēja piedalīties streikā – leģitīmā apvienības veidā, kā cīnīties par noteiktu mērķu sasniegšanu, utt.;
  • iespēja piedalīties darba koplīguma slēgšanā un sarunās ar darba devēju par darba apstākļiem;
  • iespēja mācīties un izglītot sevi, izmantojot arodbiedrības darbu;
  • iespēja ietekmēt darba drošības un veselības aizsardzības jautājumus;
  • iespēja radīt un īstenot dažādas kampaņas par jautājumiem, kas saistīti ar jauniešiem, darbinieku darba un sociālajām tiesībām.

Kļūsti par vienu no tiem, kam ir visas šīs iespējas. Aktīvi iesaistieties darba pasaulē arī ārpus savas darba vietas, lai gūtu labumu gan visiem darbiniekiem, gan sev pašam. Esi arodbiedrības biedrs!